Lær å Spille Baseball

Pitcher

Pitcheren

Pitcheren i Baseball trenger ikke å kaste ballen til slagmannen. Pitcheren kommer til å få flest spillere ut. Dette skjer fordi det blir slått mange baller i retning pitcheren. Derfor er det viktig at pitcheren alltid følger med på spillet. Her er det bra om det spiller en som er flink til å ta imot ballen.

catcher

Catcher

Catcheren er spilleren på banen som har på seg mest beskyttelse. Dette er fordi catcheren er i en utsatt posisjon, hvor det kan komme ukontrollerte baller mot han. På grunn av tilpasningene gjort i Baseball, trenger ikke catcheren å ha på seg ekstra beskyttelsesutstyr. Jobben til catcheren i Baseball er å legge ballen på slagstanga(?), ta i mot ballen hvis den blir kastet til han, og å brenne løpere som løper mot hjemmeplaten(?).

FirstBase

Første Base

Flest spillere kommer til å være ute før de kommer til første base. Da har forsvaret klart å plukke opp ballen som ble slått, og kastet den til første før løperen har kommet dit. Det hjelper om den som spiller første base, er høy, slik at han kan strekke seg etter ballen lengst mulig. Spilleren på første base får en annen spiller ut ved å ha ballen, enten i hånda eller i hansken, og ha foten på basen. Dette må skje før løperen har rukket å komme fram til basen. Den som spiller første base, må også plukke opp baller som er slått i hans retning.

SecondBase

Andre Base

Spilleren som spiller andre base står ikke på andre base. Han skal plukke opp baller som er slått mellom pitcheren, og spilleren som spiller på første base. Da må han stå nærmere første base. Spilleren på andre base kan også være en del av det som heter en «double play». En double play er når man får to løpere ut på ett treff. Det betyr at man må få ut løperen som startet på første base, og slagmannen som skal løpe til første base. Da må spilleren som spiller andre base enten plukke opp ballen, og kaste den til andre base, eller så må han løpe til andre base og ta i mot ballen, før han kaster den til første base.

thirdbaseman

Tredje Base

Spilleren på tredje base er vanligvis den spilleren som er flinkest til å kaste ballen. Dette er fordi hvis ballen er slått mot han, er det ofte ett langt kast til første base. Spilleren på tredje base kommer også til å være den spilleren, untatt pitcheren, som står nærmest der hvor ballen slås fra. Det betyr at han har kortest tid til å reagere om ballen er slått mot han.

shortstop

Shortstop

Shortstop er spilleren som er mellom andre og tredje base. Jobben til denne spilleren er å plukke opp baller som er slått mellom pitcheren og spilleren på tredje base. Det betyr at det er ganske langt til første base, og den spilleren som spiller her må kunne kaste langt og presist. Shortstopen jobber sammen med andre base for å dekke basen. Dette betyr at hvis spilleren på andre base må plukke opp ballen, skal shortstop dekke andre base.

hitter

Slagmannen

Slagmannen sin jobb er å slå ballen så langt og så hardt som mulig. Etter at ballen er slått, blir slagmannen gjort om til en løper, og må prøve å komme seg gjennom alle basene. Løperen må alltid prøve å komme seg til den neste basen før ballen kommer dit. Dersom løperen klarer å løpe gjennom alle basene, får det laget som slår, ett poeng.

happy girl

Å SLÅ (Batting)

Slagmannens oppgave er
å slå ballen slik at medspiller(e) på basen(e) kan avansere til neste base, eller å komme på base selv. Den enkleste måten å huske hva man skal gjøre, er ved å telle tilt re. Start med å plassere bena I riktig posisjon.
Så er det bare 1, 2, 3:
1. Plasser balltreet på skulderen.
2. Ta et steg forover med foten.
3. Sving balltreet på ballen Det siste man gjør er å løpe så fort man kan til første base.

HomeRunner

BASELØPING

Etter at man har slått ballen så blir man baseløper. Dette betyr at man må løpe gjennom alle basene I rekkefølge. Noen ganger kan løperne velge å ikke løpe, mens andre anger må de løpe fordi det kommer andre løpere bak dem. HUSK; du kan ikke ha to eller ?ere løpere på samme base!
Man løper alle basene inntil man kommer helt tilbake til hjemmebasen (home base).

Bases

BASENE

Når man løper til førstebase, behøver man ikkestoppe på basen. Dette erfordi man løper alt mankan til første base.Når man løper til 2. basemå man stoppe og holdeseg på basen – ellers kanmotstanderen ta ballen påløperen og man er «ute»(«å tagge en løper»). Detsamme gjelder for 3. base– man må holde seg påbasen for ikke å bli “tagget ut”. Når man løper fra3. base og hjem, så løperman alt man kan igjen oggjennom hjemmebasen.

out

DU ER UTE DERSOM..

• du treffer ballen og begynner å løpe til basen, men utelaget får ballen til basen før du kommer dit.
• du slår ballen opp i lufta og en på motstanderlaget tar imot ballen før den treffer bakken.
• du er tvunget til å løpe til neste base fra en base du står på, og motstanderlaget får ballen til neste base før du kommer dit.
• du blir “tagget” av en motspiller mens du er mellom basene.

Meny