Gutter og jenter spiller sammen.
Ikke bli overrasket om det er en jente
som er stjernen i laget til sønnen din.
I Slåball 2.0 stiller gutter og jenter likt.
Fokuset ligger på
å lære grunnferdigheter.
2.0 Skole Program Klubb Program
Slåball 2.0 Større deltakelse. Ha det gøy!
Alle barn på alle ferdighetsnivåer
får lik mulighet til å spille. Alle skal
respektere hverandre. Ingen mobbing.
2.0 Skole Program Klubb Program
Introdusere barn til softball og baseball.
Bidra til å lære barn grunnferdigheter,
på en morsom måte.
Fokuset ligger på å lære grunnferdigheter. 2.0 Skole Program Klubb Program
Slåball 2.0 Utvikling Ha det gøy! Spillere utvikler seg sosialt, fysisk og mentalt. 2.0 Skole Program Klubb Program

Hvorfor Slåball 2.0 ?

Grunn én

Fokuset er på lek og moro i stedet for resultatet. Samtidig som man beholder læringskurven.

Grunn to

Gutter og jenter uavhengig av ferdigheter og nivå er på samme lag.

Grunn tre

Slåball 2.0 kan spilles inne og ute.

Grunn fire

Mental, fysisk og sosial utvikling.

Slåball 2.0

Kan på forspørsel leveres til din lokale idrettsklubb eller skole.

Slaball-Venner
Slaball-Team
Slaball-Umpire
Meny